SGHYZ

  • SGHYZ visokotemperaturna elektrotermalna legura

    SGHYZ visokotemperaturna elektrotermalna legura

    SGHYZ proizvod je novi proizvod razvijen nakon HRE koji se posljednjih godina široko koristi u visokotemperaturnim elektrotermalnim legurama.U usporedbi s HRE, proizvod SGHYZ ima veću čistoću i bolju otpornost na oksidaciju.S posebnom kolokacijom elemenata rijetke zemlje i jedinstvenim metalurškim procesom proizvodnje, materijal su prepoznali domaći i strani kupci u području vlakana otpornih na visoke temperature i toplinu.