Žica od invar legure visoke čvrstoće

  • Žica od invar legure visoke čvrstoće

    Žica od invar legure visoke čvrstoće

    Invar 36 legura, također poznata kao invar legura, koristi se u okruženju koje zahtijeva vrlo nizak koeficijent rastezanja.Curiejeva točka legure je oko 230 ℃, ispod koje je legura feromagnetska i koeficijent ekspanzije je vrlo nizak.Kada je temperatura viša od te temperature, legura nema magnetizam i koeficijent rastezanja se povećava.Legura se uglavnom koristi za proizvodnju dijelova s ​​približnom konstantnom veličinom u rasponu temperaturnih varijacija, a široko se koristi u radiju, preciznim instrumentima, instrumentima i drugim industrijama.