Marke kočionog otpora lokomotive

  • Marke kočionog otpora lokomotive

    Marke kočionog otpora lokomotive

    Marke otpornosti na kočenje lokomotiva koriste se kao glavni materijali kočionih otpornika električnih lokomotiva, dizelskih lokomotiva, lokomotiva podzemne željeznice, brzih vlakova; Marke imaju savršene karakteristike s visokom i stabilnom otpornošću, površinskom otpornošću na oksidaciju, otpornošću na koroziju; Sukladno tome, bolja otpornost na vibracije, puzanje pod visokom temperaturom može dobro zadovoljiti potrebe kočionog otpornika električne lokomotive.